Text Size
  • PROKRES
  • PROTEMA
  • PROWAJA
  • PROMAS
  • PROMOSI
  • PROINPAQ
image

PROGRAM KRETIVITI & KESENIAN

Program (PROKRES) bertujuan membangun dan memperkembangkan Kretiviti dan Elemen-elemen Kesenian Bercorak Islam sebagai satu model.

 
image

PROGRAM TENAGA MAHASISWA

Program (PROTEMA) bertujuan mendekatkan Mahasiswa dengan memahami Dasar-Dasar Kerajaan terutamanya Konsep Islam Syumul. Pada masa yang sama melatih Mahasiswa menjadi seorang pemimpin melalui pendekatan Islamik seterusnya mengelakkan golongan ini dari dieksploitasikan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

 
image

PROGRAM WAKAF & AMAL JARIAH

Program (PROWAJA) bertujuan mengenalpasti merancang dan memanfaatkan Harta Wakaf dengan pihak yang dikenalpasti secara ekonomikal serta menjalankan kerja-kerja amal demi kesejahteraan dan kemakmuran umat di negara ini.

 
image

PROGRAM MEMAKMUR MASJID

Program (PROMAS) bertujuan menjadikan Institusi Masjid sebagai sebuah Institusi yang berupaya menarik, berdaya saing, tidak statik dan membantu untuk menyusun aktiviti Masjid dengan memberi tumpuan kepada kepelbagaian aktiviti yang melibatkan pelbagai peringkat.

 
image

PROGRAM MODEL SAHSIAH INSAN

Program (PROMOSI) bertujuan menjayakan hasrat Kerajaan menjadikan Modal Insan sebagai aset berharga dan amat bernilai dalam menggerakkan Pembangunan Negara dengan mengumpulkan tenaga Intelegensia dan Teknokrat Melayu yang mempunyai kebersamaan dengan Aspirasi Negara.

 
image

PROGRAM INSTITUSI PENGAJIAN AGAMA AL-QURAN

Program (PROINPAQ) bertujuan memperbanyakkan Institusi Pengajian Agama dan Qur'an di luar lingkungan Masjid dalam menjayakan samada diperingkat agensi, organisasi, NGO atau syarikat-sayrikat Komersil.

 
  • Misi DAMAI
  • Visi DAMAI

Mengukuhkan persefahaman dan meningkatkan kerjasama dalam pelbagai dimensi gerakan Islam, melalui satu gagasan, bagi mencapai matlamat kecemerlangan dalam pelbagai bidang dan aktiviti yang digerakkan dalam lingkungan syariat.

Menjayakan hasrat, memantapkan kerjasama dan aktiviti badan / pertubuhan amal Islami dalam satu wadah dan satu fikrah untuk membangunkan ummah.

Follow Us

Language Select:

Buku Panduan Ibadah

buku-pnduan-ibadah